Turistička ponuda ruralnih područja juga Srbije na multimedijalnoj aplikaciji

Predstavnici Ministarstva turizima Republike Bugarske i udruženja Azbuki iz Niša predstavili su u Nišu i Niškoj Banji multimedijalnu aplikaciju i promotivni film o turističkoj ponudi ruralnih područja Nišavskog i Pčinjskog okruga i okruga Pernik i Ćustendil.

Žaklina Eftimovski iz udruženja Azbuki rekla je da su multimedijalna aplikacija i promotivni film uradjeni u okviru projekta „Integrisana turistička ponuda“, sa ciljem promocije ruralnih područja pomenutih okruga.

„Multimedijalna aplikacija sadrži mape Nišavskog, Pčinjskog, Pernik i Čustendil okruga. Njome su obuhvaćene različite lokacije i različite turističke i kulturne organizacije, a ima i gazdinstava i proizvodjača hrane i sa naše i sa bugarske strane“, rekla je Eftimovski na konferenciji za medije.

Prema njenim rečima, multimedijalna aplikacija i promotivni film, promovišu udaljene destinacije poput sela u blizini Bosilegarada u kojima ima još ljudi i smeštajnih kapaciteta.

„Reč je o mestima koja su od sličnih mesta u Bugarskoj udaljena svega dvadesetak ili trideset kilometara. Ta mesta mogu da se povežu i i izadju pred turiste sa jednom zajedničkom ponudom, a imaju zaista šta da ponude, ti predeli su zaista predivni“, kazala je Eftimovski.

Promotivni film i multimedijalna aplikacija, dodala je Eftimovski promovišu i sportski i religiozni turizam pograničnih područja Srbije i Bugarske.

„Promovisali smo zajedno crkve i manastire koji se nalaze na području Nišavskog okruga, pre svega na području Sićevačke i Jelašničke klisure, sa festivalima koji se u Perniku organizuju u vreme proslavljanja tradicionalnih praznika“, rekla je Eftimovski.

Multimedijalna aplikacija, dodala je, ima i svoju mobilnu aplikaciju koja može da se koristi na mobilnim telefonima, njena internet adresa je „vilin-grad.com“.

Ona je kazala da se projekat „Integrisana turistička ponuda“ završava početkom narednog meseca, posle 15 meseci trajanja i organizovanja brojnih različitih aktivnosti, poput radionica, festivala i okruglog stola.

Eftimovski je istakla da su Azbuki i Ministarstvo trgovine Bugarske za realizaciju projekta imali finansijsku podršku Evropske unije kroz IPA program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske od oko 100.000 evra.

Nikola Manevski iz Ministarstva turizma Bugarske Nikola Manevski izjavio je da čitav projekat ima veliki značaj za srpske i bugarske partnere.

„Učestvovali smo smo na dva treninga i okruglom stolu u Nišu i na festivalu u Bugarskoj. Sada smo na festivalu u Niškoj Banji, gde predstavljamo rezultate projekta“, izjavioje Manevski.

On je rekao da je u okviru projekta uradjena knjiga o kulturnom nasleđu, promotivni film na bugarskom, srpskom i engleskom jeziku i promotivni materijal.

          (Kraj)

Ovaj projekat sufinansira Evropska unija kroz Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Kišobran Info i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa