Univerzitet u Nišu bira novog rektora

Univerzitet u Nišu pokrenuo je postupak za izbor rektora koji će na toj funkciji biti od 1. oktobra 2021. godine do 30. septembra 2024. godine.
U odluci Saveta Univerziteta navedeno je da će naučno-stručna veća Univerziteta i nastavno-naučna veća fakulteta kandidate za rektora predložiti do 22. februara, a sednica Saveta za izbor rektora biće održana 25. marta.
Rektor Univerziteta u Nišu trenutno je Dragan Antić, kome je to treći uzastopni mandat.
Prema Statutu Univerziteta rektor se bira na tri godine sa mogućnošću jednog ponovog izbora, ali su stupanjem na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju Antiću prethodni mandati anulirani tako da je mogao da bude izabran treći put zaredom.
S obzirom da su mu dva mandata anulirana Antić može i četvrti put zaredom da bude izabran za rektora niškog Univerziteta.