Promocija neistraženih turističkih ruta u pograničnom regionu Bugarska-Srbija

Suva planina

Nacionalni turistički klaster „Bugarski vodič“ pokrenuo je projekat za povećanje vrednosti neistraženih kulturnih i istorijskih ruta i turističkih resursa u prekograničnom regionu Bugarska-Srbija. Podaci pokazuju da je ova destinacija i dalje manje popularna među turistima u odnosu na ostale regione u obe zemlje. Za period 2013-2017, u Bugarskoj je u proseku ostvareno samo 4% svih noćenja u regionu. Slična je situacija i na srpskoj strani granice.
U okviru projekta „Valorizacija i kapitalizacija neistraženih prirodnih, kulturnih i istorijskih resursa u prekograničnoj regiji Bugarska-Srbija” planirane su mnoge aktivnosti i događaji za rešavanje ovog problema. Bugarski i srpski partneri – Nacionalni turistički klaster „Bugarski vodič“ (Bugarska), ENECA (Srbija) i Opština Vraca (Bugarska) postavili su za cilj stvaranje tzv. generatora poslovnih modela za održivu upotrebu potencijala prirodnih i kulturnih resursa u pograničnom regionu, kroz učešće lokalnih aktera. Planirano je da se identifikuju i analiziraju neistražena kulturna, prirodna i istorijska nalazišta u pograničnom regionu dve države. Takođe se planiraju aktivnosti na povećanju održivog korišćenja identifikovanih turističkih resursa, npr. na stvaranju ruta. Održaće se konsultacije radi formulisanja i rešavanja zajedničkih problema uz učešće lokalnih aktera.
Identifikovana mesta i turističke usluge biće predstavljeni na mrežnoj mapi u okviru planirane platforme i aplikacije, gde će se distribuirati razvijene ture obilaska. Platforma će promovisati odgovorna putovanja u regionu, predstaviće mogućnosti za slobodno vreme i odabir tematskih tura, prikazaće video zapise o pilot turama. U okviru projekta biće organizovana radionica na temu „Najbolje prakse u razvoju održivog turizma i „QuesTour“ pristup. Očekuje se povećanje saradnje između turističkih organizacija i lokalnih vlasti radi efikasnijeg upravljanja destinacijama i razvoja atraktivnih turističkih proizvoda.
Projekat „QuesTour” (april 2020 – jul 2021. godine) omogućiće praktičnu upotrebu kreiranih resursa organizovanjem Design Thinking takmičenja za mlade. Ideja je da se podstaknu mladi ljudi (od 16 do 29 godina) iz Srbije i Bugarske da razviju zajedničku turu sa elementima prirodnog, kulturnog i istorijskog nasleđa. Pobednici će biti predstavljeni na posebnoj svečanosti u Vraci. Biće organizovan i prekogranični festival u okviru kojeg će biti prikazani kultura, običaji i tradicije lokalnih zajednica sa obe strane granice – narodna muzika i ples, zanati, lokalna jela i još mnogo toga.