Javna akcija za roditelje u Nišu

„Priključi se i ti. Važno je!“, slogan je kampanje koju mreža organizacija koje sprovode omladinski rad u Srbiji-  NAPOR pokreće na nacionalnom nivou kako bi informisala roditelje o mogućnostima za uključivanje u procese donošenja odluka za mlade u svojoj zajednici. 

Činjenica je da u procesima izrade javnih politika za mlade roditelji nisu prepoznati kao akteri i nisu konsultovani oko uvođenja mera za rešavanje brojnih pitanja koja se tiču mladih. Time je izostavljena njihova perspektiva što dovodi to toga da javne politike u velikoj meri nisu u skladu sa realnim potrebama mladih i ne razvijaju podržavajući odnos, što potvrđuju različita istraživanja i studije. Upravo zbog toga važno je da uključimo roditelje u sve faze kreiranja politika za mlade – od definisanja problema do merenja učinka.

Zbog toga Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada NAPOR zajedno sa svojim članicama među kojima je i AzBuki pokreće kampanju na nacionalnom nivou kako bi roditelje informisali o omladinskom radu, važnosti i načinima njihovog uključivanja u procese od značaja za mlade, pre svega na lokalnom nivou.

Kao deo kampanje organizujuju se javne akcije u razlitim delovima Srbije, a jedna od opština/gradova u kojoj će se u subotu 30.10.2021. u Niškom Kulturnom Centru. od 12 sati realizovati je Niš.

Pozivamo vas da ispratite ovaj događaj i da svi zajedno doprinesemo da Niš što više bude po meri mladih.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Slobodanu Eftimovskom, 0652760962, info@azbuki.org

“Važno je! Sistemska rešenja za mlade” je dobio podršku projekta  Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

„Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT” je projekat Vlade Švajcarske čiji je cilj aktivno građansko društvo u kome građani više učestvuju u procesu donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou. ACT sprovode dve nevladine organizacije: Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.