Azbuki i Aksels iz Bugarske zajedno kreiraju interaktivnu mapu

Udruženje AzBuki iz Niša u partnerstvu sa vodećim partnerom Aksels iz Bugarske, sprovodi projekat “Interaktivna mapa za mlade”, koji ima za cilj kreiranje interaktivne mape od strane mladih iz pograničnog područja. Na press konferenciji, koja je održana 31. avgusta je predstavljena interaktivna mapa i najavljena finalna konferencija sa izložbom radova odnosno fotografija mladih koja će biti održana u Perniku 8. Septembra.

Interaktivnu mapa je napravljena na 3 jezika i sadrži informacije o mestima iz pograničnog regiona – Nišavski, Pernik i Ćustendil, koje mladi mogu da pronađu i posete, a pristupa se putem adrese https://iymap.com. Interaktivna mapa je nastala na treninzima održanim marta meseca u Nišavskom region, kao i maja meseca u Ćustendilu i Perniku.

Više o samom projektu i aktivnostima možete pronaći na https://iymap.azbuki.net.

Ovaj projekat sufinansira Evropska unija kroz Interreg – IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je AzBuki i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

(Kraj)