U Nišu povećan broj personalnih asistenata i ličnih pratilaca

Pomoć personalnih asistenata imaće do kraja avgusta 44 osobe sa invaliditetom u Nišu, dok je prošle godine ovu vrstu pomoći imalo 36 lica, a pomoć ličnih pratilaca imaće 13 djaka, odnosno sedam više nego prošle godine, izjavila je gradski većnik Tijana Djordjević Ilić na sednici Gradskoj veća.

Djordjević Ilić je podsetila da je usluga personalnih asistenata za i ličnih pratioca besplatna za korisnike u Nišu, dok u nekim drugim gradovima poput Beograda korisnici imaju odredjeno učešće.

Ona je podsetila da se od prošle godine usluge personalnih asistenata ne finansiraju projektno, već imaju tretman proširenog oblika socijalne zaštite.

„To je pomoć u zadovoljavanju ne samo osnovnih životnih potreba, već pre svega pomoć u radnom angažovanju, u dodatnom poslu ili na radnom mestu“, objasnila je Djordjević Ilić.

Ona je kazala da je osnovni kriterijum za odobravanje pomoći personalnih asistetenata bilo to da li osoba sa invaliditetom ima uvećanu negu i pomoć drugih lica.

 „Dodatni kriterijum koji je komisija koristila za bodovanje  lica koja su su se prijavila na konkurs za odobravanje personalnih asistenata je angažovanje u odredjenim udruženjima i da li je reč o zaposlenoj osobi“, kazala je Djordjević Ilić.

Prema njenim rečima, od visine bodova koje je ustanovila komisija zavisi da li će osoba sa invaliditetom dobiti četiri ili osam sati personalne asistencije.

„Ugovori sa personalnim asistentima važili su do 31. januara, a novi će uskoro biti potpisani i važiće će do 31. avgusta. Juna će biti raspisan novi konkurs i odrediće se nova rang lista i novi personalni asistenti, ali će ovu pomoć osobe sa invaliditetom imati kontinuirno do januara 2021. godine“, dodala je Djordjević Ilić.

Ona je kazala da je ove godine povećano interesovanje za odobravanje ličnih pratilaca deci sa mentalnim i fizičkim hendikepom, kao pomoć u inkluzivnom obrazovnju i izbog toga je broj ličnih pratilaca dece povećan sa prošlogodišnjih šest na 13.

Predsednica Centra za samostalni život invalida Niš Katica Randjelović, udruženja licenciranog za rekla je da će ove godine pomoć personalnih asistenata dobiti sva lica koja su konkurisala, pošto je lista proširena.

„Nadamo se da ćemo naći dovoljan broj asistenata jer ljudi nisu baš mnogo zainteresovani za taj posao. Naknada po satu rada iznosi 180 dinara, a u zavisnosti koliko sati mesečno su angažovani mogu da zarade do 32.000 ili 33.000“, izjavila je Randjelović.

Ona je dodala da je princip rada personalnih asistenata „jedan na jedan“, odnosno jedan personalni asistent anažuje se za jednog korisnika.  

            (Kraj)