Zelena ekonomija hrani i čuva planetu

„Zelena ekonomija danas predstavlja bitan deo nacionalne i globalne ekonomije i njen uticaj će u budućnosti kontnuirano rasti. Ona se razvija kao koncept pred koji se stavljaju važni ciljevi oporavka svetske ekonomije, stvaranje novih, kvalitetnijih i čistijih radnih mesta, kao i pronalaženje modela odgovornijeg upravljanja resursima“, izjavio je Dejan Milošević kooordinator projekta „Jačanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača za zelenu ekonomiju“ na juče održanoj završnoj konferenciji u okviru tog projekta.

Milošević je, predstavljajući rezultate projekta, istakao da zelena ekonomija podstiće smanjenje siromaštva i razvoj ruralnih područja, a pritom vodi računa o bezbednosti hrane, omogućava pristup čistoj vodi i energijii i doprinosi zaštiti životne sredine i biodiverziteta.

„Sistem održive poljoprivredne proizvodnje ne označava povratak niskim prinosima i siromašnim proizvođačima. Održivost podrazumeva oslonaca na dosadašnja iskustva, usvajanje proizvodnje koja će ostvariti visoke prinose i profite, bez degradiranja prirodnih resura na kojima se poljoprivredna proizvodnja zasniva“, naglasio je Milošević.

On je rekao da se uvođenjem principa zelene ekonomije mogu obezbediti bezbedna i zdrava hrana i drugi poljoprivredni proizvodi, uz istovremeno ostvarenje ekonomskih vrednosti, društvene stabilnosti i zaštite životne sredine.

Milošević je naglasio da je udruženje „Ogledna bašta“ realizovalo projekat „Jačanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača za zelenu ekonomiju“ kako bi uticalo na povećanje svesti ljudi u ljudi u ruralnim sredinama Nišavskog okruga o potrebi smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu kroz uvođenje principa zelene ekonomije.

Projekat je, dodao je Milošević, realizovan kako bi se podigao  nivo međusektorske saradnje lokalnih aktera zainteresovanih za unapređenje uslova u poljoprivredi i očuvanje životne sredine, kao i da bi se utvrdili predlozi mehanizama za podršku uvođenju principa zelene ekonomije u poljoprivredi.

„Osnovni ciljevi koje poljoprivreda treba da dostigne u okviru zelene ekonomije su

poboljšanje sigurnosti hrane i sredstava za život, smanjenje ekoloških rizika i ekološke oskudice, povećnje efikasnosti resursa i otpornosti sistema za proizvodnju hrane, minimiziranja otpada i obezbeđivanje univerzalne sigurnosti hrane za optimalnu ishranu i dobrobit ljudi“, izjavio je Milošević.

On je podsetio da je u okviru projekta “Jačanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača za zelenu ekonomiju”, Udruženje “Ogledna bašta” organizovalo je krajem oktobra i početkom novembra tribine u selima Hum, Gornja Vrežina i Batušinac.

Milošević je dodao da je pomenuti projekat  podržan kroz poziv ’’Podrška projektima organizacija civilnog društva ’’u okviru projekta NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji finansira Evropska unija.

              (Kraj)