Osobama sa invaliditetom pomaže 40 personalnih asistenata

Grad Niš prošle godine finansirao je rad 40 personalnih asistenata, a toliko će ih biti angažovano i ove godine, najavila je zamenica gradonačelnica Niša Dušica Davidović.

“Polemika se javlja samo oko pitanja ko ima pravo na četiri sata usluge persalnog asistenta, a ko na osam sati. O tome će konačna odluka biti doneta na osnovu medicinske dokumentacije koja bude priložena i broja članova u porodici, odnosno mogućnosti da neko iz porodice pomogne tim osobama i o tome će odlučivati Komisija”, kazala je Davidović.

Prema njenim rečima u budžetu grada Niša izdvojen je 31 milion dinara za personalne asistente i 10 miliona za lične pratioce.

“To su savim dovoljna sredstva da pokrijemo angažovanje i personalnih asistenata i ličnih pratioca. Ukoliko se javi veći broj ljudi kojima je neophodna jedna od ove dve pomoći, rebalansom budžeta uvek možemo da preusmerimo sredstva, ali do sada nikada nije bilo potrebe za tim”, kaže Davidović.

Za sledeću godinu, najavila je ona, planira se uvođenje, možda, i usluga pedagoških asistenata.

“Pedagoški asistenti su neophodni kada su pitanju deca školskog uzradsta.Smatram da su to lica koja bi bila prisutna u samoj nastavi sa detetom i to bi bio pravi program inkluzivnog obrazovanja”, ističe Davidović.