MEĐUNARODNO TAKMIČENjE ZA DEČIJI CRTEŽ I ESEJ / PESMU NA TEMU: „PRIRODA – NAŠ ZAJEDNIČKI DOM“

PRAVILA I OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Tema i svrha takmičenja

Tema konkursa je „Priroda – naš zajednički dom“.

Glavni cilj takmičenja je omogućiti deci iz Bugarske i Srbije da podele svoja iskustva i znanja u vezi sa zaštitom prirode u prekograničnom području. Crtežom ili esejem / pesmom mladi mogu steći priznanje i divljenje za svoje napore da zaštite prirodu i pokažu svoje odgovorno ponašanje. Kroz svoj rad, učesnici će širiti poruku široj javnosti o značaju obrazovanja mladih kao budućih lidera koji će donositi odluke o pitanjima životne sredine.

Cilj je da se pokaže kako deca tumače nasleđeni odnos prema prirodi od roditelja, baka i deka i sa školskih časova u regionu u kojem žive i šta bi prenela svojoj deci – sve ono što može da sačuva i obogati dečija mašta.

2. Uslovi za učešće

Takmičenje „Priroda – naš zajednički dom“ traje 6 meseci – od oktobra 2020. do kraja marta 2021. U takmičenju mogu učestvovati deca iz tri starosne grupe: 4-6, 7-10, 11 -14 godina.

Dozvoljeno je učešće deci iz čitavog prekograničnog regiona između Bugarske i Srbije i grada Sofije, kao i deci iz putujuće eko-škole na otvorenom koja se održava u okviru projekta.

Takmičenje će se održati u dve kategorije:

– Crtanje

– Esej ili pesma.

Svaki učesnik je dužan da navede sledeće informacije:

– imena autora, škole i odeljenja

– naslov dela

– e-mail ili kontakt telefon.

2. Organizacija takmičenja

Glavni organizatori takmičenja „Priroda – naš zajednički dom“ su Direkcija parka prirode Vitoša, Udruženje Građana PLANT – Niš i Fondacija otvorena vrata – Pernik.

Odabrani radovi biće upotrebljeni za organizovanje izložbe u cilju promocije zaštite životne sredine.

Svaki učesnik može da bira i učestvuje u jednoj ili obe takmičarske kategorije, ali ima pravo da prijavi samo jedno delo u datoj kategoriji.

I kategorija – crtanje. Dozvoljeni su crteži u A4 i A3 veličinama.

II kategorija – esej / ili pesma /. Učešće sa esejem ili pesmom je dozvoljeno:

a) do 60 redova u A4 formatu za esej / 2 stranice /

b) do 30 redova A4 redova za pesmu / 1 stranica /

Učesnici konkursa iz Bugarske svoja dela zapečaćena u koverti šalju u Nacionalni park Vitoša na:

Gr. Sofiя, ul. .Antim 1 № 17, NPIC na DPP „Vitoša“, park@park-vitosha.org.

Radovi se mogu i lično doneti na navedenu adresu.

Učesnici iz Srbije svoja dela zapečaćena u koverti šalju na:

Cara Dušana 54-72, PC Dušanov bazar, Piramida, 2. sprat, lokal 212, 18000 Niš, udruzenjeplant@gmail.com

Takmičari mogu prijaviti samo radove koje su sami napravili.

Dozvoljeno je učešće deci članova projektnog tima svih partnera.

Svi učesnici konkursa imaju pravo izlaganja svojih radova na posebnoj putujućoj izložbi u Bugarskoj i Srbiji, kao i dela, koja partneri na projektu koriste u nekomercijalne svrhe.

3. Žiri

Sve crteže prispele do 10. aprila 2021. godine i koji ispunjavaju uslove konkursa ocenjivaće stručni žiri koji se sastoji od 9 članova. Svaki projektni partner učestvuje i nominuje po tri stručnjaka za žiri.

1. Nacionalni park Vitoša – Julia Mihailova, Galia Xadjiiska i Albena Staneva

2. Fondacija otvorena vrata – Irena Georgieva, Svetla Xadžiйska i Ivan Iskrenov

3. Udruženje građana PLANT – Zorica Stefanović, Aleksandra Savić i Tatjana Savić Gavrilović

Grupisanje će se izvršiti po starosnim grupama i kategorijama. Žiri će oceniti radove i odrediti tri najbolja od njih u kategoriji crteža i tri najbolja / eseji ili pesme / za svaku starosnu kategoriju (4-6, 7-10, 11-14 godina). Pobednici će biti zvanično nagrađeni na završnoj konferenciji za štampu u Nišu.

4. Nagrađivanje i proglašenje pobednika

Za takmičenje u dve kategorije / crtež i esej / za tri starosne grupe biće dodeljeno ukupno 18 nagrada. Pobednici će dobiti razne nagrade kao što su knjige, dvogledi, obrazovne igre i još mnogo toga. Imena svih pobednika biće objavljena na veb stranici https://park-vitosha.org/ i Fejsbuk stranici

https://www.facebook.com/park.vitosha parka prirode Vitoša.

Osobe za dodatne informacije:

Albena Staneva – albenastaneva@mail.bg ; +359 887 056680 – Bugarska

Dragana Vukadinović – udruzenjeplant@gmail.com, +381 65 888 0338 – Srbija

5. Prihvatanje pravila takmičenja

Predajom dela za učešće na takmičenju, učesnici automatski izjavljuju da su upoznati sa uslovima konkursa i da ih prihvataju.

6. Ostalo

Sva pitanja koja nisu opisana i predviđena ovom Uredbom podležu posebnoj odluci organizatora takmičenja.

Konkurs se organizuje u okviru projekta CB007.2.32.151 „Ekološko obrazovanje – most za održivi razvoj prekograničnog regiona. Ovaj projekat sufinansira Evropska unija kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija.

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg- IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Direkcija parka prirode Vitoša i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.