U Nišu u toku prošle godine 834 prijave porodičnog nasilja

U toku prošle godine Centru za socijalni rad „Sveti Sava“ u Nišu stigle su 834 prijave porodičnog nasilja, dok je u 2019. godini bilo 895 prijava, a u 2018. godini 1.008.
Prema podacima Centra za socijalni rad, od ukupno 834 prijava porodičnog nasilja u prošloj godini, 587 prijava odnosilo se na odrasla lica, 123 na starije osobe, u 82 slučajeva žrtve porodičnog nasilja su bili mladi, u 41 slučaju deca, a jedno lice je nepoznate starosti.
Od ukupnog broja prijava za porodično nasilje 502 bile su zbog fizičkog nasilja, 329 zbog psihičkog nasilja, a tri zbog seksualnog nasilja.
Podaci Centra za socijalni rad govore da deca najčešće trepe nasilje od strane roditelja ili vanbračnog partnera oca ili majke, mladi su najčešće žrtve vanbračnog parnera, potom bivšeg partnera, roditelja i brata ili sestre.
Kada je reč o odraslim osobama, nasilnik je u najvećem broju slučajeva bio bivši partner, potom supružnik, vanbračni partner, dete ili brat, odnosno sestra.
Starije osobe najčešće su žrtve svoje dece i supružnika, a potom srodnika iz porodice supružnika.
Od 123 prijava za nasilje nad starima u Nišu, čak 57 prijava bilo je zbog nasilja dece nad roditeljima.