Mladi edukovani za aktivizam i političko učešće

Udruženje „Ogledna bašta“ završilo je danas implementaciju projekta „Mladi za demokratiju“, pokrenutog sa ciljem da se mladi osnaže za aktivizam i da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka na lokalu.

Projekat je takodje pokrenut kako bi se ojačala i  razvila svest kod mladih sa sela o demokratiji i aktivizmu i stvorilo okruženje u kojem će omladina sa sela imati priliku da kroz otvorene razgovore sa vlastima predstavi svoje probleme i moguća rešenja, kao i svoje ideje za poboljšanje života mladih na selu.

„Da bi smo postigli ove ciljeve anketirali smo 200 mladih starosti od 18 do 29 godina i publikovali rezulatate tog istraživanja. Pitanja u anketi su se odnosila na utvrdjivanje stepena njihovog političkog učešća i gradjanskog aktivizma“, izjavila je predsednika Udruženja „Ogledna bašta“ Dragana Vukadinović.  

Prema njenim rečima u okviru projekta „Mladi za demokratiju“ realizovana su dva seta edukacije za mlade na kojima je bilo reči o učešću mladih na lokalnom nivou, aktivnom građanstvu, demokratiji i demokratskom sistemu, pravima i odgovornosti građana, toleranciji i poštovanju različitosti.

„Realizovali smo dve radionice za opštinske službenike za omladinski rad. Radionice su bile usmerene na jačanje kapaciteta zaposlenih iz lokalnih institucija i organizacija radi identifikovanja potreba mladih iz ruralnih područja. Takođe, organizovali smo online prezentovanje rezultata istraživanja“, kazala je Vukadinović.

Ona je izjavila da je projekat „Mladi za demokratiju“  finansijski  podržala Evropska unija kroz projekat “Mladi Balkana za Evropu”,  kojim upravlja fondacija Centar za demokratiju.

           (Kraj)